Celem kampanii jest dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców w kraju i zagranicą z przekazem o losach, tragedii i stratach państwa polskiego poniesionych w wyniku II wojny światowej.

Materiały informacyjne dotyczące akcji logo, plakaty oraz spoty filmowe znajdują się na stronie internetowej MKiDN:

https://www.gov.pl/web/kultura/bezprzedawnienia