Podczas nadchodzącego Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Konstytucji 3 Maja, jak co roku, nasze ulice i place zostaną ozdobione setkami flag, a w wielu miejscach odśpiewany zostanie hymn Polski. Jak zrobić to dobrze? Na te pytania odpowiada Biuro Programu „Niepodległa” w artykule  „Flaga, godło, hymn. Jak dbać o symbole narodowe?” https://niepodlegla.gov.pl/ i bezpłatnie udostępnia do pobrania plansze, które zawierają odpowiedzi na najczęściej spotykane wątpliwości związane z postępowaniem z danym symbolem narodowym.

Zachęcamy do korzystania i dzielenia się wiedzą!

Barwy narodowe

Barwy narodowe ustalono już w XVIII wieku i są to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Biel i czerwień są z nami od pokoleń. Barwy narodowe towarzyszyły powstańcom wielkopolskim, żołnierzom walczącym o granice odradzającej się Niepodległej, były świadkiem wydarzeń państwowych. Były z Polakami w chwilach radości i smutku. Zrywane przez okupantów, wywieszane w powstańczej Warszawie, malowane na samolotach walczących w Bitwie o Anglię, dumnie powiewające nad Monte Cassino, skrwawione w czasie strajków w grudniu 1970 roku, witające papieża Polaka, obecne na demonstracjach Solidarności, zawsze umacniały ducha jedności Narodu Polskiego. Dzisiaj również barwy narodowe towarzyszą mieszkańcom Polski w codzienności – w szkołach, urzędach, domach, podczas patriotycznych uroczystości lokalnych i państwowych oraz wydarzeń sportowych.

Flaga Polski

Flaga RP składa się z barw narodowych, ma kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8 i jest umieszczona na maszcie. Flagę państwową RP obowiązkowo podnosi się na budynkach stanowiących siedziby urzędowe albo miejsce obrad: Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych organów państwowych.

Zgodnie z przepisami prawa każdy z nas może również wywiesić flagę z okazji dowolnej uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym.

Pamiętajmy jednak, że flagę państwową z godłem RP podnoszą tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i misje za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą, kapitanaty (bosmanaty) portów i polskie statki morskie jako banderę. Flaga z godłem nie powinna być używana w domach.

 

Godło Polski

Godło Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą, to wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Jest to najstarszy symbol narodowy – niektórzy eksperci uważają, że ma już ponad 1000 lat! Godło RP towarzyszy Polakom głównie w budynkach publicznych: urzędach, szkołach, sądach, obiektach wojskowych czy należących do innych służb mundurowych, m.in. Policji, Straży Granicznej czy Państwowej Straży Pożarnej. Ten symbol jest też bliski sportowi – umieszcza się go na strojach reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej.

Hymn Polski

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”. Ta polska pieśń patriotyczna powstała w 1797 roku, a od 26 lutego 1927 stała się oficjalnym hymnem państwowym. Tekst napisał Józef Wybicki. Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic. W związku z obchodzonym Narodowym Świętem Niepodległości, w ramach zapoczątkowanej w 2018 roku akcji „Niepodległa do hymnu”, zapraszamy do wspólnego śpiewania 11 listopada dokładnie o godzinie 12:00.

Więcej informacji o fladze, godle, hymnie i pozostałych symbolach narodowych można znaleźć na stronach rządowych, w protokole dyplomatycznym i w ustawie z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Źródło: Materiały za: www.niepodlegla.gov.pl, prawa autorskie: Biuro Programu Niepodległa.