Debata odbywa się w dniach 15 i 16 grudnia br. w sali kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia są: Wojewoda Podkarpacki, Instytut De Republica. Katedra Historii Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Prawa Pracy oraz  Katedra Prawa Karnego, Kryminologii i Postępowania Karnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

– W tym roku przypada rocznica zabójstwa pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza, który został wybrany na ten urząd 9 grudnia 1922 roku. Choć od tego dnia minęło 100 lat, o zbrodni tej należy pamiętać i wciąż o niej przypominać. Bowiem miała ona niewątpliwie ogromny wpływ na dalsze dzieje naszego narodu, na których odcisnęła swe piętno. Bardzo dziękuję współorganizatorom– za zainteresowanie się tematem i podjęcie próby pokazania znaczenia instytucji prezydenta w Polsce w latach 1922 – 2022 – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Dwudniowa dyskusja, której celem jest wieloaspektowe spojrzenie na rolę Prezydenta w Polsce – zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym – jest podzielona na cztery panele tematyczne: „Prezydent RP jako uczestnik postępowania cywilnego i karnego. Ochrona i odpowiedzialność Prezydenta RP”; „Rola ustrojowa Prezydenta RP”; „Wybór Prezydenta RP” i „Prezydent RP a wymiar sprawiedliwości”.

W trakcie wydarzenia prelegenci wygłoszą referaty dotyczące między innymi roli Prezydenta RP w odniesieniu do zapisów polskich konstytucji, odpowiedzialności karnej głowy państwa, jak również roli prezydenta w procesie legislacyjnym, w kontekście bezpieczeństwa państwa oraz ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego. W ramach konferencji wystąpienie pn. „Prezydent w ujęciu Konstytucji marcowej i kwietniowej” wygłosiła również wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.  

W ogólnopolskim spotkaniu biorą przedstawiciele rządowej administracji zespolonej, służb mundurowych, służby więziennej, prokuratorzy, reprezentanci ośrodków akademickich z Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Wałbrzycha, Olszyna, Lublina oraz Rzeszowa, przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz uczniowie podkarpackich szkół średnich.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu wojewody podkarpackiego pt. „W służbie Niepodległej”, dofinansowanego z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.