Wydarzenie to – zorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart – patronatem honorowym objęli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Metropolita Przemyski JE abp dr Adam Szal. Celem przedsięwzięcia było podkreślenie odświętności roku jubileuszowego 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uhonorowanie wszystkich Tych, którzy włączyli się w sposób szczególny w trudną drogę tworzenia niezawisłej Rzeczypospolitej. Wydarzenie przygotowano w związku z realizacją projektu pt. „Niepodległa – pamięć i duma pokoleń”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa” na lata 2017-2022.