Temat lekcji: „Życie i twórczość patriotyczna Marii Konopnickiej”

Termin: 8 grudnia 2022 r.

Forma: Lekcja w formie wykładu i prezentacji multimedialnej on-line, transmitowana za pośrednictwem platformy Teams, prowadzona przez Pana Pawła Bukowskiego Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Grupa docelowa: Lekcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych.

Autor: PAWEŁ BUKOWSKI – literaturoznawca, bibliotekoznawca, muzeolog, starszy kustosz, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Autor licznych publikacji i wykładów na temat życia i twórczości M. Konopnickiej oraz Muzeum w Żarnowcu. Organizator i uczestnik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących autorki Roty.

Materiały pomocnicze: Konspekt lekcji. Materiały przygotowane przez Pana Pawła Bukowskiego Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu we współpracy Wojewodą Podkarpackim.

Cel lekcji: Celem lekcji jest przedstawienie postaci Marii Konopnickiej, której twórczość wyrastała w specyficznej sytuacji zaborów, w atmosferze przygnębienia wywołanej upadkiem powstania styczniowego i ideałów romantycznych. Lekcja zakłada również omówienie twórczości Konopnickiej w obszarze poezji, nowelistyki, utworów dla dzieci, krytyki literackiej, publicystyki i przekładów) oraz jej działalności oświatowej w zakresie nauczania młodzieży i zdobycia przez nich wykształcenia.

Partnerzy:

  • Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
  • Podkarpacki Kurator Oświaty

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu wojewody podkarpackiego pt. „W służbie Niepodległej”, dofinansowanego z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022. 

Przejdź do lekcji