Dokładnie 100 lat temu, 17 lutego 1922 roku, Sejm II RP uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej (Dz.U. z 1922 r., nr 22, poz. 164). Była to pierwsza kompleksowa regulacja dotyczącą służby cywilnej w Polsce. Ustawa określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz najważniejsze obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Z tej okazji prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zwrócił się do wszystkich członków korpusu służby cywilnej z życzeniami film: