W tym roku w sposób szczególny pragniemy podkreślić wywalczoną przez Polaków wolność w kontekście 41. rocznicy bezprawnego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i 42. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Pamiętamy o polskich Bohaterach tamtego czasu i tragicznych wydarzeniach grudnia 1981 roku. To był czas internowania tysięcy opozycjonistów, działaczy „Solidarności”, pacyfikacji wielu zakładów pracy, setek procesów politycznych, rewizji, podsłuchów, zatrzymań, szykan i wyrzucania z pracy. Wielu zdolnych, pracowitych i uczciwych ludzi w efekcie represji zmuszonych było emigrować. Stan wojenny to śmierć górników w kopalni „Wujek”. To czas łamania charakterów, zastraszania, moralnego maltretowania, zmuszania do niegodziwego postępowania. Działacze „Solidarności”, orędownicy przemian, młodzi żołnierze, pracownicy wielu instytucji publicznych przeżywali dramaty i psychiczne rozdarcie. Stan wojenny to była próba ostatecznego zniewolenia Polaków, zepchnięcia naszego Narodu z drogi ku wolności.

W rocznicę stanu wojennego winni jesteśmy wdzięczność tym, którzy nas wówczas wspierali – Kościołowi Katolickiemu w Polsce i papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który nawoływał wówczas: „Nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny”. Nie ulega wątpliwości, że postawa Księdza Prymasa, biskupów, księży, świeckich skupionych wokół Kościoła, zmniejszała napięcia społeczne, wyciszała emocje, hamowała gwałtowne reakcje i duchowo wspierała społeczeństwo. Kościół, zawierzając Polskę Bogu, niósł pomoc potrzebującym, udzielał wsparcia i schronienia. Pamiętamy o dziele Biskupa Diecezji Przemyskiej – JE śp. ks. bp. Ignacego Tokarczuka i najwyższej ofierze życia śp. ks. Jerzego Popiełuszki. Takich bohaterskich duchownych w Polsce było wielu. Podziękowania za solidarną postawę z Narodem Polskim w okresie stanu wojennego należą się także wielu państwom, Polonii, organizacjom międzynarodowym, organizacjom charytatywnym, bezimiennym inicjatorom akcji pomocowych, ludziom dobrej woli, którzy w różnych miejscach kuli ziemskiej nie szczędzili czasu i środków, aby wesprzeć Polaków w tych trudnych chwilach.

13 grudnia składamy hołd walczącym w sprawie polskiej wolności, swobód narodowych i obywatelskich, stawiamy w oknach naszych domów symboliczną świecę ku czci ofiar wydarzeń grudniowych. Solidarnie dołączamy do ogólnopolskiej akcji „Zapal Światło Wolności”, prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. W tym dniu oddajemy szczególny hołd wszystkim Bohaterom – ofiarom reżimu komunistycznego w czasie stanu wojennego – zastrzelonych przez milicję, śmiertelnie pobitych i pomordowanych przez tajną policję polityczną. Dzięki ich postawie Naród Polski wyszedł zwycięsko z tej dziejowej próby.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu wojewody podkarpackiego pt. „W służbie Niepodległej” dofinansowanego z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.