Witamy na stronie zgłoszeniowej do konkursów organizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego w ramach Programu „Niepodległa” .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i nadsyłania prac konkursowych.

Życzymy powodzenia!

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Wybierz konkurs

Polska jest w nas

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia i przesłanie do organizatora w formie określonej w regulaminie konkursu.

Otwórz

Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże

KONKURS PLASTYCZNY

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej dowolną płaską techniką (malarstwo, grafika, rysunek) i przesłanie do organizatora w formie określonej w regulaminie konkursu.

Otwórz

Wywiad ze Świadkiem Historii

KONKURS WIDEO

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie filmu ze świadkiem historii i przesłanie do organizatora w formie określonej w regulaminie konkursu.

Otwórz

ZGŁOSZENIA

Celem wzięcia udziału w konkursie należy

  1. Przejść do formularza zgłoszeniowego wybranego konkursu
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i załączyć pracę konkursową w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie danego konkursu
  3. Wysłać dane z uzupełnionego formularza
  4. Przesłać pocztą tradycyjną wypełniony załącznik zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie danego konkursu