Albigowa – mogiła Mikołaja Szawały – żołnierza Wojska Polskiego z 1939 roku

Zobacz

Babice – mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego z 1947 roku

Zobacz

Babice – mogiły żołnierzy Wojska Polskiego z 1947 roku

Zobacz

Baligród – cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej

Zobacz

Banachy – cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku

Zobacz

Banachy – mogiła zbiorowa powstańców z 1863 roku

Zobacz

Baraki Nowe – mogiła zbiorowa partyzantów z 1944 roku

Zobacz

Baranów Sandomierski – mogiła zbiorowa ofiar terroru

Zobacz

Baranów Sandomierski – mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Krajowej

Zobacz

Baranów Sandomierski – mogiły zbiorowe żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku

Zobacz

Basznia Dolna – mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku

Zobacz

Bączal Dolny – cmentarz z I wojny światowej nr 27

Zobacz

Bełwin – cmentarz z I wojny światowej

Zobacz

Besko – kwatera z I wojny światowej

Zobacz

Bieliny – mogiła zbiorowa poległych za Ojczyznę

Zobacz