Lekcja muzealna on-line: „Ignacy Łukasiewicz. Ropa – Nafta – Lampa”

realizowana z Muzeum Zamek w Łańcucie.

Z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 rokiem tego wielkiego Polaka, filantropa, patrioty, a przede wszystkim twórcy przemysłu naftowego i lampy naftowej. Mając na uwadze fakt, że jubileusz ten jest dla województwa podkarpackiego wyjątkowym wydarzeniem, 12 października 2022 r. zrealizowano muzealną lekcję on-line poświęconą życiu i pracy Ignacego Łukasiewicza.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu wojewody podkarpackiego pt. „W służbie Niepodległej”, dofinansowanego z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

 

Temat lekcji: „Ignacy Łukasiewicz. Ropa – Nafta – Lampa”

Forma: Wykład i prezentacja multimedialna on-line transmitowana za pośrednictwem platformy ZOOM, poprowadzona przez pracowników działu historycznego MPNiG w Bóbrce: Panią Marzenę Sysak i  Pana Michała Góreckiego.

Grupa docelowa: Lekcja skierowana do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Autor: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego  Łukasiewicza w Bóbrce.

 Materiały pomocnicze: Konspekt lekcji i film z przebiegu lekcji. Materiały przygotowane przez Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego  Łukasiewicza w Bóbrce we  współpracy z Wojewodą Podkarpackim.

 Cel lekcji: Celem lekcji jest przekazanie, zapoznanie oraz utrwalenie wiadomości z historii przemysłu naftowego, przedstawienie postaci polskiego geniusza, twórcy przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza. Zapoznanie z ciekłą kopaliną, czyli ropą naftową (jej pochodzenie i skład chemiczny), pokazanie nafty jako paliwa zastosowanego do oświetlania oraz omówienie konstrukcji lampy naftowej.

Partnerzy wydarzenia:

  • Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego  Łukasiewicza w Bóbrce
  • Podkarpacki Kurator Oświaty