PODKARPACKA

Mapa Mogił i Cmentarzy Wojskowych

Podkarpacka Mapa Mogił i Cmentarzy Wojskowych to wirtualne odzwierciedlenie wojewódzkiej ewidencji cmentarzy, kwater i mogił wojennych, prowadzonej przez Wojewodę Podkarpackiego. Mapa powstała w oparciu o materiały źródłowe i historyczne. Zawiera opisy obiektów grobownictwa wojennego zlokalizowanych na Podkarpaciu, w których spoczywa około 200 tys. ofiar wojen i powstań, jakie przetoczyły się przez ten teren w przeszłości. Najstarsze pochodzą z okresu tzw. potopu szwedzkiego, najnowsze kryją szczątki konfliktów i represji okresu powojennego.

Opisy każdego obiektu, krótkie lub bardzo szczegółowe, uzupełnione są o dokumentację fotograficzną i imienną ewidencję osób, spoczywających na konkretnym cmentarzu czy mogile. Wśród pochowanych ponad 18 tys. to osoby zidentyfikowane, których dane osobowe są nam znane.

Ewidencja jest stale aktualizowana i uzupełniana o nowe informacje. Wciąż lokalizowane są nowe miejsca spoczynku, zarówno pojedyncze pochówki, jak i zapomniane cmentarze szczególnie z okresu I wojny światowej.

Mapa powstała w ramach projektu Wojewody Podkarpackiego pt. „Wolna Niepodległa” dofinansowanego ze środków Wieloletniego Programu NIEPODLEGŁA lata 2017-2022.