To szklane dziedzictwo Krosna Miasta Szkła stało się inspiracją dla powstania naszego nowoczesnego muzeum.

W budynku głównym zwiedzający mogą przyjrzeć się produkcji szkła i etapom jego zdobienia, do czego wykorzystuje się rozmaite techniki, m.in. malowanie, grawerowanie, szlifowanie. Przestrzeń wystawienniczą wypełniają wystawy stałe i czasowe – eksponujące szklane dziedzictwo miasta, regionu, kraju, a także świata. Szkło użytkowe, dekoracyjne, artystyczne dokumentuje dorobek kulturowy tego rzemiosła i drogi artystycznych realizacji. Część ekspozycji znajduje się w klimatycznych, zabytkowych (XVI/XVII w.) piwnicach, co dodatkowo podnosi walory zwiedzania.

Główną atrakcją, niespotykaną w innych muzeach prezentujących szkło, jest możliwość obserwowania procesu ręcznej produkcji szkła i jego obróbki, rozmowy z hutnikami i zdobnikami szkła, a także okazja do samodzielnej pracy ze szklaną materią (warsztaty zdobienia, wydmuchanie szklanej bańki, wybicie szklanego medalu).

Centrum Dziedzictwa Szkła zajmuje się także katalogowaniem i upowszechnianiem wiedzy o szklanym rzemiośle, designie, twórczych realizacjach.

Fragment ekspozycji w Piwnicach Przedprożnych, fot. archiwum CDS

Ręczne formowanie szklanych produktów w warsztacie hutniczym Centrum Dziedzictwa Szkła

Warsztat grawerski czyli ręczne wykonywanie płaskorzeźbionej dekoracji na szklanej powierzchni, Centrum Dziedzictwa Szkła

Warsztat palnikarski w Centrum Dziedzictwa Szkła. Formowanie szklanych figurek nad otwartym źródłem ognia

Warsztaty recyklingowe dla dzieci. Film instruktażowy „warsztaty domowe dla dzieci”