Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej mieści się w dawnej ,”Sokolni”. Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ,”Sokół” w Kolbuszowej wybudowany społecznie przez Drużynę Sokolą w latach 1905-1908, poświęcony i oddany do użytku 15 sierpnia 1908 roku. Od tamtego czasu z wyjątkiem okresu okupacji niemieckiej 1939-1944, stanowi centrum życia społeczno-kulturalnego Kolbuszowej. Wybudowany w modnym w okresie secesji w stylu historycznym, architekt nieznany. Od lat 50 tych XX w. do chwili obecnej prowadzona jest w nim działalność kulturalno-oświatowa obejmujący teren miasta i gminy Kolbuszowa.

W front budynku wmurowano tablice pamiątkowe w:

 • 1909 roku – w setną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego
 • 1910 roku – z okazji 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem
 • 1912 roku – w setną rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego.
 • 1991 roku – z okazji 200 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 2000 roku – upamiętniająca 300 lecie Miasta Kolbuszowa
 • 2014 roku i poświęconą Januszowi hrabiemu Tyszkiewiczowi oraz druhom budowniczym ,”Sokolni”

Na zwieńczeniu budynku, znajduje się oryginalna kamienna rzeźba Sokoła.

Wewnątrz budynku umieszczone są tablice pamiątkowe z:

 • 2007 roku – poświęcona dra Kazimierzowi Skowrońskiemu – pierwszemu regionaliście, odkrywcy historii Kolbuszowszczyzny z okazji setnej rocznicy urodzin
 • 2010 roku – poświęcona Fryderykowi Chopinowi w dwusetną rocznicę urodzin
 • trzecia poświęcona Janowi Stydze, założycielowi Orkiestry Dętej MDK w 60 rocznicę jej powstania
 • czwarta poświęcona Walentemu Kaziorowi, długoletniemu kapelmistrzowi i wychowawcy muzyków Orkiestry Dętej MDK w dwudziestą rocznicę śmierci
 • piąta z 2013 roku – Józefowi Buczkowi – powstańcowi 1863, inicjatorowi budowy kolbuszowskiej ,”Sokoli”
 • szósta z 2014 roku tablica nadająca sali widowiskowej imię Michała Zenona Czartoryskiego animatora teatralnego oraz ósma nadająca sali muzycznej imię Juliana Jabłońskiego, animatora ruchu muzycznego i chóralnego

Ciekawostka:

W latach 1925 – 1939 w budynku działało pierwsze kolbuszowskie kino o nazwie ,”Kino-Teatr Jutrzenka” należące do rodziny Osiniaków. O tym, że kino wyświetla filmy, mieszkańcy Kolbuszowej dowiadywali się słysząc jak pracuje jedyny w mieście agregat elektryczny niezbędny do wyświetlania w pozbawionym elektryczności mieście. W 1930 roku kino zostało przeniesione do samodzielnego budynku wybudowanego na potrzeby kina. Obecnie Kolbuszowa pozbawiona jest kina.