Pomnik Pamięci Narodowej powstawał w trzech etapach. Najpierw w 2005 roku powstała część środkowa, czyli pomnik katyński, aby upamiętnić fakt tego okrutnego wydarzenia, jakim był mord katyński, o którym przez wiele lat nie wolno było nigdzie mówić…

Inicjatorem powstania pomnika w Jarosławiu była Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich, a o lokalizację przy kościele Chrystusa Króla zabiegał ówczesny i obecny proboszcz parafii Chrystusa Króla, kapelan Wojska Polskiego ks. prałat ppłk Andrzej Surowiec. Projekt Pomnika Katyńskiego wykonał artysta rzeźbiarz Dariusz Jasiewicz, całość prac sfinansowała Fundacja Zielińskich, a uroczystego poświęcenia dokonał w dniu 15 września 2005 r. abp Józef Michalik Metropolita Przemyski. Pomnik Katyński wyraźnie nawiązywał do chlubnych tradycji oręża polskiego, a jednocześnie podkreślał okrucieństwo mordu elity narodu polskiego: mundurowych i cywilów zabitych strzałem w tył głowy.

Przy pomniku zaczęły odbywać się doroczne uroczystości z udziałem przemyskich biskupów, księży, kompanii reprezentacyjnych wojska i policji, przedstawicieli rodzin katyńskich, kombatantów, pocztów sztandarowych, organizacji społecznych i szkół oraz licznych mieszkańców Jarosławia. 10 kwietnia 2010 r. w drodze na uroczystości do Katynia w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem zginęła znowu elita narodu polskiego na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. Wtedy spontanicznie zrodziła się myśl zarówno u proboszcza jak i fundatorów, aby pomnik rozbudować o akcenty upamiętniające katastrofę smoleńską.

Artysta rzeźbiarz Dariusz Jasiewicz doprojektował do pomnika dwa granitowe złamane skrzydła samolotu i w ten sposób powstał Pomnik Katyńsko-Smoleński. Na czarnych granitowych skrzydłach zostały upamiętnione wszystkie ofiary tej katastrofy. Tę część pomnika również poświęcił abp Józef Michalik w 11 kwietnia 2011 r.

Kilka lat później, w atmosferze zbliżającego się jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ks. proboszcz Andrzej Surowiec postanowił zagospodarować dalszą przestrzeń… Powstały wcześniej pomnik, a także stojący obok krzyż niepodległości postanowił połączyć w jeden wielki Pomnik Pamięci Narodowej. Swoją koncepcję ks. Prałat skonsultował z artystą rzeźbiarzem Dariuszem Jasiewiczem, miejscowymi historykami, IPN w Rzeszowie oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzyskał też pozwolenie władz kościelnych, nadzoru budowlanego w Jarosławiu i Zarządu IPN w Warszawie.

Ostateczny projekt Pomnika Pamięci Narodowej o długości 32 m. do realizacji rozrysował artysta rzeźbiarz Dariusz Jasiewicz. On też podjął się wykonania popiersi i płaskorzeźb odlanych z brązu. Wszystkie prace kamieniarskie wykonywał zakład usługowy Vetro Jerzy Bałanda z Muniny, a konstrukcje metalowe są dziełem Augustyna Gdyka oraz Zakładu Termstal. Potężne fundamenty pomnika wykonali pracownicy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Całość prac została sfinansowana przez kilka osób prywatnych, firmy z Jarosławia i okolic oraz przez Parafię Chrystusa Króla, Archidiecezję Przemyską i IPN.

Pomnik Pamięci Narodowej w Jarosławiu został poświęcony 26 października 2018 r. przez abp Adama Szala Metropolitę Przemyskiego z udziałem władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich i społecznych, szkół oraz licznie zaproszonych gości.