„Rola arystokracji i ziemiaństwa w procesie tworzenia administracji, dyplomacji, ustroju, prawa i podstaw gospodarczych niepodległego państwa polskiego oraz ich zaangażowanie w działalność kulturalną i charytatywną”

realizowana z Muzeum Zamek w Łańcucie.

Lekcja on-line zorganizowania z partnerem projektu – Muzeum Zamek w Łańcucie. Lekcja ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zjednoczenia i odbudowy suwerennego państwa po 123 latach zaborów, ze szczególnym uwzględnieniem roli arystokracji i ziemiaństwa w procesie rozwoju Podkarpacia oraz tworzenia administracji, dyplomacji, ustroju, prawa i podstaw gospodarczych niepodległego państwa polskiego.

Lekcję on-line zrealizowano w ramach projektu Wojewody Podkarpackiego pt. „Wolna Niepodległa” dofinansowanego z Wieloletniego Programu NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.